TS Eva - lepší příjem živin, podpora růstu


CHARAKTERISTIKA:

TS EVA je určen pro podporu vývoje rostlin polních plodin a lesních kultur ve všech fázích růstu. Dodává rostlinám energii potřebnou pro jejich vývoj.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.22
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky a jejich soli v % min.13
Hodnota pH7-9

TS EVA dále obsahuje aminokyseliny, výtažek z mořských řas, B, Mo, pro zlepšení příjmu souběžně dodávaného N. Dále Fe v chelátové formě, Mg, Zn, Mn a Cu ve formě síranů. Přípravek obsahuje adaptogení látky a látky se smáčivým účinkem.


DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

V období hlavního růstu v dávce 0.4 – 0,6 l/ha v závislosti hustotě porostu. Obvyklá dávka je 0,5 l/ha.


ÚČINKY:

  • podporuje adaptaci rostlin a omezuje negativní vliv vnějšího prostředí,
  • podporuje růst rostlin i v nepříznivých vnějších podmínkách,
  • podporuje tvorbu bohaté kořenové soustavy i v období sucha,
  • zlepšuje odolnost vůči chorobám a stresům,
  • zvyšuje příjem živin, výkon fotosyntézy a tvorbu chlorofylu,
  • podporuje růst rostlin i při přísušku.