Plodiny vhodné pro podporu růstu našimi přípravky

Přípravky pro podporu růstu od firmy Trisol farm a.s. jsou dlouhodobě (od roku 2003) testovány na nejrůznějších zemědělských plodinách. Odborníci provádějí srovnávací testy na zkušebních stanicích, kde jsou sledovány prokazatelně příznivé účinky. Sleduje se rozvoj kořenového systému, nárůst zelené hmoty, výnos plodin, odolnost proti klimatickým změnám a škůdcům. Výsledky těchto testů budeme průběžně publikovat.

Ekonomicky je užití přípravků na podporu růstu vhodné zejména u větších ploch zemědělských monokultur (obilí, , slunečnice, kukuřice, luštěniny, aj.). Tedy tam, kde je zvýšené riziko nepříznivého vývoje sezóny (sucho) a zvýšeného výskytu chorob a škůdců. Naše přípravky rovněž pomáhají zlepšit klíčivost a vývoj v počáteční fázi růstu, kdy jsou rostliny nejcitlivější na působení vnějších vlivů.

 

Určeno pro široký okruh pěstovaných plodin

  • Obiloviny, olejniny, luskoviny, technické plodiny, speciální plodiny
  • zeleninu, květiny, sady, vinice, chmelnice a lesní školky

 

Metodika použití přípravků na podporu růstu

DOPORUČENÉ APLIKACE U KONKRÉTNÍCH PLODINGRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ TS U KONKRÉTNÍCH PLODIN:

Plná čára - doporučená aplikace.
Tečkovaná čára - doplňková nebo univerzální aplikace.


JEČMEN JARNÍ PŠENICE OZIMÁ PŠENICE JARNÍ ŘEPKA CUKROVÁ ŘEPA MÁK KUKUŘICE, SLUNEČNICE SOJA BRAMBORY ZELENINA OBECNĚ

JEČMEN JARNÍ

aplikace přípravků TS (Trisol farm) na vývojové fáze růstu ječmene jarního

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na JEČMEN JARNÍ:

PŘÍPRAVEKÚČINEK APLIKACETERMÍN APLIKACEDÁVKOVÁNÍINFO
Varianta I. pro sušší podmínky
TS OSIVOrychlý start a lepší kořenmoření osiva0,5 l / tunu osivadetail
TS IMPULStvorba kořenů,odnožování,odolnost proti stresu13 - 24 **0,5 l / hadetail
TS KVĚTAstimulace kvetení, zvýšení HTS, snížení N látek a green efekt51 - 73 **0,5 l / hadetail
Varianta II. standardní podmínky
TS OSIVOrychlý start a lepší kořenmoření osiva0,5 l / tunu osivadetail
TS EVAtvorba kořenů, lepší příjem živin, zesílení porostu13 - 31 **0,5 l / hadetail
TS VINpodpora kvetení, stimulace příjmu živin51 - 73 **0,1 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.PŠENICE OZIMÁ, TRITICALE:

aplikace přípravků TS (Trisol farm) na vývojové fáze růstu pšenice ozimé

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na PŠENICI OZIMOU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
Varianta I. pro posílení porostu
TS OSIVOrychlý start a lepší kořenmoření osiva0,5 l / tunu osivadetail
TS IMPULStvorba kořenů, odnožování, odolnost protu stresu13 - 24 **0,5 l / hadetail
TS SENTINELlepší příjem živin, N-látky, lepší kvalita a hospodaření s vodou51 - 73 **0,25 l / hadetail
Varianta II. standardní
TS OSIVOrychlý start a lepší kořenmoření osiva0,5 l / tunu osivadetail
TS EVAtvorba kořenů, lepší příjem živin, zesílení porostu13 - 31 **0,5 l / hadetail
TS VINpodpora kvetení a stimulace příjmu živin51 - 73 **0,1 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.PŠENICE JARNÍ, OVES:

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na PŠENICI JARNÍ:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
Varianta I. pro silný porost
TS OSIVOrychlý start a lepší kořenmoření osiva0,5 l / tunu osivadetail
TS IMPULStvorba kořenů, odnožování, lepší růst a protistres13 - 24 **0,5 l / hadetail
TS SENTINELpodpora příjmu živin (N látky) lepší kvalita a hospodaření s vodou51 - 73 **0,25 l / hadetail
Varianta II. široké použití
TS OSIVOrychlý start a lepší kořenmoření osiva0,5 l / tunu osivadetail
TS EVAzlepšený příjem živin, zesílení kořenů a porostu13 - 31 **0,5 l / hadetail
TS VINpodpora kvetení a živin a odolnost proti stresu51 - 73 **0,1 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.ŘEPKA:

aplikace přípravků TS (trisol farm) na vývojové fáze růstu řepky

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na ŘEPKU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
Varianta I. standardní
TS OSIVOrychlé vzcházení a zakořenění rostlinmoření osiva2 - 4 l / tunu osivadetail
TS IMPULSpodpora kořenů a velikosti krčku, indukce postranních pupenů14 - 30 **0,5 l / hadetail
TS EVAvyšší příjem živin, zesílení porostu, rozvoj kořenů21 **0,5 l / hadetail
TS KVĚTApodpora kvetení, delší doba kvetení, vyšší HTS semen39 - 69 **0,5 l / hadetail
TS SILVAposiluje účinky fungicidů (stříbro), posiluje zdravotní stav50 **0,25 l / hadetail
Varianta II. nová
TS OSIVOrychlé vzcházení a kořenění rostlinmoření osiva2 - 4 l / tunu osivadetail
TS IMPULSpodpora kořenů a velikosti krčku, indukce postranních pupenů 14 - 30 **0,5 l / hadetail
TS VINpodpora kvetení a příjmu živin do semen, protistres39 - 69 **0,1 l / hadetail
TS SILVAposiluje účinky fungicidů (stříbro), posiluje zdravotní stav50 **0,25 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.CUKROVÁ ŘEPA

aplikace přípravků TS (Trisol farm) na vývojové fáze růstu cukrovky

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na CUKROVOU ŘEPU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
Varianta I. osvědčená
TS OSIVOpodpora vzcházení a zakořeněnímoření osiva4 l / tuna osivadetail
TS SENTINELodstranění stresu z herbicidů a prostředí, podpora růstu14 **0,25 l / hadetail
TS LICITrozvoj a ochrana listů, vyšší příjem živin, vyšší výnos16 **0,5 l / hadetail
TS SILVAzvyšuje odolnost proti chorobám a lepší zdravotní stav17 **0,25 l / hadetail
Varianta II. nová
TS OSIVOpodpora vzcházení a zakořeněnímoření osiva4 l / tuna osivadetail
TS IMPULSpodpora tvorby kořenů a růstu rostlin12 - 17 **0,5 l / hadetail
TS VINpodpora růstu a tvorby kořene, vyšší výnos16 **0,1 l / hadetail
TS SILVAzvyšuje odolnost proti chorobám a lepší zdravotní stav17 **0,25 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.MÁK:

aplikace přípravků TS (trisol farm) na vývojové fáze růstu máku

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na MÁK:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
Varianta I.
TS OSIVOpodpora vzcházení a zakořeněnímoření osiva10 - 14 l / tuna osivadetail
TS IMPULStvorba kořenů, zesílení porostu a podpora růstu16 - 52 **0,5 l / hadetail
TS KVĚTApodpora kvetení, vyšší kvalita pylu a HTS57 - 65 **0,5 l / hadetail
TS SILVAvyšší práh tolerance k chorobám, ozdravný účinek57 - 71 **0,25 l / hadetail
Varianta II.
TS OSIVOpodpora vzcházení a zakořeněnímoření osiva10 - 14 l / tuna osivadetail
TS IMPULStvorba kořenů, zesílení porostu a podpora růstu16 - 52 **0,5 l / hadetail
TS VINpodpora kvetení, stimuluje tvorbu semen a vyšší HTS53 - 71 **0,1 l / hadetail
TS SILVAvyšší práh tolerance k chorobám, ozdravný účinek57 - 71 **0,25 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.KUKUŘICE, SLUNEČNICE:

aplikace přípravků TS (Trisol farm) na vývojové fáze růstu kukuřice aplikace přípravků TS (Trisol farm) na vývojové fáze růstu slunečnice

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na KUKUŘICI, SLUNEČNICI:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
Varianta I. na zrno
TS OSIVOpodpora vzcházení a kořeněnímoření osiva2 l / tuna osivadetail
TS IMPULSrozvoj kořenů, podpora růstu a proti stresu22 - 26 **0,5 l / hadetail
TS KVĚTAstimuluje kvalitu kvetení, prodlužuje dobu kvetení, vyšší HTS39 **0,5 l / hadetail
Varianta II. na siláž
TS OSIVOpodpora vzcházení a kořeněnímoření osiva2 l / tuna osivadetail
TS SAMSONpodpora růstu rostlin, intenzívní růst22 - 35 **0,75 l / hadetail
TS LICITvyšší příjem živin, tvorba chlorofylu, tvorba listové plochy24 - 53 **0,5 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.SOJA:

aplikace přípravků TS (trisol farm) na vývojové fáze růstu soji

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na SOJU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
Varianta I.
TS OSIVOpodpora vzcházení a zakořeněnímoření osiva1 l / tuna osivadetail
TS SAMSONintenzívní růst, vyšší nasazení spodního patra31 - 60 **0,75 l / hadetail
TS KVĚTA lepší kvetení, zvyšuje příjem živin do zrna60 - 70 **0,5 l / hadetail
Varianta II.
TS OSIVOpodpora vzcházení a zakořeněnímoření osiva1 l / tuna osivadetail
TS IMPULSpodporuje kořenění, růst a nasazení lusků20 - 40 **0,5 l / hadetail
TS VINpodporuje nasazení plodů, vyšší příjem živin, vyšší výnos40 - 70 **0,1 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.BRAMBORY:

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na BRAMBORY:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
Varianta I.
TS IMPULSrozvoj kořenů, stolonů a nasazení hlízmladé rostliny až do zapojení řádků0,5 l / hadetail
TS LICITstimulace růstu listové plochy, růst hlízpo zapojení řádků0,5 l / hadetail
TS SILVAvzvýšený práh odolnosti proti chorobámv průběhu celé vegetace0,25 l / hadetail
Varianta II.
TS IMPULSrozvoj kořenů, stolonů a nasazení hlízmladé rostliny až do zapojení řádků0,5 l / hadetail
TS VINnasazení hlíz, příjem živin, odolnost proti stresupřed zapojením řádků0,1 l / hadetail
TS SILVAvzvýšený práh odolnosti proti chorobámv průběhu celé vegetace0,25 l / hadetail


ZELENINA OBECNĚ:

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na ZELENINU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
Varianta I. listová a kořenová zelenina
TS OSIVOlepší vzcházení a zakořeněnímoření osiva1 l / hadetail
TS IMPULSrozvoj kořenů, lepší příjem živin, proti stresuna mladé rostliny0,5 l / hadetail
TS LICITpodpora fotosyntézy, pro zdravý a větší listv období hlavního růstu0,5 l / hadetail
TS SILVAodolnost rostlin proti chorobám (stříbro)v průběhu celé vegetace0,25 l / hadetail
Varianta II. plodová zelenina
TS OSIVOlepší vzcházení a zakořeněnímoření osiva1 l / hadetail
TS IMPULSrozvoj kořenů, lepší příjem živin, proti stresuna mladé rostliny0,5 l / hadetail
TS KVĚTAlepší kvetení, kvalita a velikost plodův období před květem a v průběhu kvetení0,5 l / hadetail
TS SILVAodolnost rostlin proti chorobám (stříbro)v průběhu celé vegetace0,25 l / hadetail


Metodika použití přípravků TS

Přehledný popis použití přípravků TS pro jednotlivé kulturní plodiny. Dokument ke stažení ve formátu (.pdf)