TS Impuls - rychlý start, kořen, regenerace


CHARAKTERISTIKA:

TS IMPULS je určen především pro podporu růstu mladých rostlin polních plodin, lesních kultur a speciálních plodin.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.20
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky a jejich soli v % min.12,5
Mo v %0,75
Cu v %0,25
B v %0,2
Hodnota pH8-10

TS IMPULS dále obsahuje adaptogenní látky, směs syntetických auxinů, výtažek z mořských řas, huminové a fulvové kyseliny, stopové prvky a látky se smáčivým účinkem.


DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Mladé rostliny a regenerace po zimě: 0.5 l/ha (0,4-0,6).
Regenerace po poškození: 0,6 l/ha (0,5-0,75).


ÚČINKY:

  • podpora růstu mladých rostlin,
  • podporuje růst hlavního kořene i kořenového vlášení,
  • indukuje nasazování květů, pupenů a postranních větví,
  • zvyšuje odolnost proti biotickým a abiotickým stresům,
  • regeneruje porosty po poškození,
  • zvyšuje práh tolerance rostlin k chorobám,
  • u obilovin na konci odnožování odstraňuje neproduktivní odnože.