TS Impuls - rychlý start, kořen, regenerace


CHARAKTERISTIKA:

TS IMPULS je určen především pro podporu růstu mladých rostlin polních plodin, lesních kultur a speciálních plodin.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.20
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky a jejich soli v % min.12,5
Mo v %0,75
Cu v %0,25
B v %0,2
Hodnota pH8-10

TS IMPULS dále obsahuje adaptogenní látky, směs syntetických auxinů podporujících tvorbu kořenové soustavy, nasazování květů a tvorbu postranních větví, výtažek z mořských řas, aminokyseliny, huminové látky, stopové prvky a látky se smáčivým účinkem.


DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Mladé rostliny: 0.3 – 0,6 l/ha v závislosti na hustotě porostu.
Regenerace po zimě: 0,3 – 0,6 l/ha.
Regenerace po poškození: ve všech fázích 0,5 – 0,75 l/ha.


ÚČINKY:

  • podpora růstu mladých rostlin,
  • podporuje růst hlavního kořene, větvení kořenové soustavy a růst jemných kořínků,
  • indukuje nasazování květů, pupenů a postranních větví,
  • zvyšuje odolnost proti biotickým a abiotickým stresům,
  • regeneruje porosty po mechanickém a chemickém poškození,
  • zvyšuje práh tolerance k chorobám,
  • u obilovin na konci odnožování odstraňuje neproduktivní odnože.