TS Květa - kvetení a násadu plodů


CHARAKTERISTIKA:

TS KVĚTA je určen především pro podporu kvetení rostlin a zlepšení násady plodů.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.25
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky a jejich soli v % min.10
Aminokyseliny v % min5
Hodnota pH7,5-9,5

TS KVĚTA dále obsahuje aminokyseliny a NPK vázané na aminokyseliny, výtažek z mořských řas, adaptogenní a huminové látky, Mo, B a látky se smáčivým a lepivým účinkem.


DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

V období před květem, nebo na počátku kvetení v dávce 0,4 – 0,6 l/ha, obvyklá dávka je 0,5 l/ha.


ÚČINKY:

  • stimuluje a prodlužuje kvetení a zvyšuje násady plodů,
  • zlepšuje množství a kvalitu pylu,
  • zvyšuje HTS i za nepříznivých podmínek,
  • zlepšuje hospodaření s vodou,
  • pomáhá rostlině s adaptací na stresy
  • zlepšuje využitelnost N a příjem K a P,
  • zvyšuje práh odolnosti vůči patogenům a chorobám,
  • podporuje rovnoměrné kvetení a dozrávání,
  • podporuje tvorbu zásobních látek
  • u jarního ječmene významně snižuje N látek v zrně.