TS Květa - kvetení a násadu plodů


CHARAKTERISTIKA:

TS KVĚTA je určen především pro podporu kvetení rostlin a zlepšení násady plodů.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.25
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky a jejich soli v % min.10
Aminokyseliny v % min5
Hodnota pH7,5-9,5

TS KVĚTA dále obsahuje fytohormony, výtažky z mořských řas, NPK vázané na aminokyseliny, adaptogenní látky, Mo, B a látky se smáčivým a lepivým účinkem.


DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

V období před květem, nebo na počátku kvetení dávka 0,5 l/ha (0,4–0,6).


ÚČINKY:

  • stimuluje a prodlužuje kvetení,
  • zvyšuje násadu a velikost plodů,
  • zvyšuje HTS,
  • podporuje rovnoměrné kvetení a dozrávání plodů,
  • zlepšuje hospodaření s vodou,
  • pomáhá rostlině s adaptací na stresy,
  • zlepšuje využitelnost N a příjem K a P,
  • u jarního ječmene snižuje obsah N látek v zrně.