TS Samson - silná protistresová ochrana


CHARAKTERISTIKA:

TS SENTINEL je určen především pro podporu vývoje rostlin polních plodin a lesních kultur v období celé vegetace. Vysoký obsah aminokyselin dodává rostlinám základní stavební látky. Výrazně omezuje negativní vlivy vnějšího prostředí.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.30
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Aminokyseliny v % min25
Hodnota pH7-9

TS SENTINEL dále obsahuje výtažky z mořských řas, aminokyseliny, B, Mo, pro zlepšení příjmu souběžně dodávaného N, Fe v chelátové formě, Zn, Mn a Cu v síranové formě, N a S vázaných v aminokyselinách a adaptogenní látky.


DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Během období růstu rostlin 0,25 l/ha (0,2-0,3).


ÚČINKY:

  • zvyšuje odolnost vůči stresům (chlad, sucho, herbicidní zásah),
  • zvyšuje odolnost vůči nepříznivým vlivům (zasolení, zamokření),
  • podporuje růst a příjem živin a vláhy,
  • zlepšuje výkon fotosyntézy,
  • zvyšuje práh tolerance k chorobám,
  • optimalizuje využívání energie,
  • zvyšuje aktivitu nitrátreduktázy (vyšší příjem N),
  • zlepšuje průnik živin a účinných látek membránami.