TS Samson - silná protistresová ochrana


CHARAKTERISTIKA:

TS SENTINEL je určen především pro podporu vývoje rostlin polních plodin a lesních kultur v období celé vegetace. Vysoký obsah aminokyselin dodává rostlinám základní stavební látky. Výrazně omezuje negativní vlivy vnějšího prostředí.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.30
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Aminokyseliny v % min25
Hodnota pH7-9

TS SENTINEL dále obsahuje výtažky z mořských řas, aminokyseliny, B, Mo, pro zlepšení příjmu souběžně dodávaného N, Fe v chelátové formě, Zn, Mn a Cu v síranové formě, N a S vázaných v aminokyselinách a adaptogenní látky.


DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Během období růstu 0,2 - 0,3 l/ha v závislosti na stavu porostu. Obvyklá dávka je 0,25 l/ha.


ÚČINKY:

  • zvyšuje odolnost vůči stresům (chlad a sucho),
  • zvyšuje odolnost vůči nepříznivým vlivům (zasolení, zamokření),
  • podporuje růst a příjem živin a vláhy,
  • zlepšuje výkon fotosyntézy,
  • zlepšuje práh tolerance k chorobám,
  • optimalizuje využívání energie,
  • zvyšuje aktivitu nitrátreduktázy (vyšší příjem N),
  • zlepšuje průnik živin a účinných látek membránami.