Přípravky na podporu růstu pro vaše rostliny

Společnost A-V Stimul s.r.o. je výhradním distributorem stimulačních a protistresových přípravků vyráběných firmou TRISOL farm s.r.o. (DURST VJV s.r.o.) pro Čechy.

Našim cílem je dodávání stimulačních a protistresových přípravků, které vám přinesou v konečné fázi hlavně ekonomický efekt a zlepší tak rentabilitu rostlinné výroby. Z tohoto důvodu jsou pro Vás připraveny nové přípravky, které již byly odzkoušeny v praxi.

Přípravky jsou originální výrobky firmy TRISOL farm s.r.o ( DURST VJV s.r.o.), které jsou již na trhu od roku 2003. S firmou TRISOL farm s.r.o a BEIDEA s.r.o. spolupracujeme hlavně na distribuci, ale i na poradenství a na vývoji nových přípravků pro vás.

Přípravky jsou určeny pro zlepšení výsledků zemědělské produkce a zvláště její efektivity.

Nové přípravky navazují na předchozí řady, které vyráběla firma DURST VJV s.r.o.

Složení nových přípravků je výsledkem výzkumu prováděného ve zkušebních stanicích a ve spolupráci s odborně zaměřenými vysokými školami a odbornými institucemi. Nyní Vám představujeme kompletní řadu přípravků pro rok 2015. Patří sem přípravky již osvědčené, tak i novinky, které jsou výsledkem zmíněného vývoje. Všechny přípravky jsou dostupné na trhu prostřednictvím našich prodejců.

 

Zlepšené charakteristické vlastnosti nových přípravků

  • nové účinné látky,
  • vzájemná kombinace účinných látek pro dosažení specifických efektů,
  • dosažení maximálního účinku v různých stádiích vývoje rostlin,
  • optimalizace hektarových dávek při zachování obsahu účinných látek,
  • zvýšení bezpečnosti při používání – zvýšení tolerance vůči předávkování.

Výsledkem snažení výrobce je řada výrobků, z nichž každý splňuje základní požadavek zajištění zvýšení výnosů a kvality produkce plodin a tím ekonomicky odůvodněné používání pomocných látek se stimulačními a protistresovými účinky v zemědělské praxi.

Souběžně je splněn i další požadavek vycházející především z vývoje počasí v různých stádiích růstu, kterým je zvýšená odolnost (tolerance) vůči stresům.

Věříme, že s novou řadou produktů firmy TRISOL farm s.r.o. vám přinášíme nástroj, který vám pomůže překlenout nástrahy všedních dnů a přinést očekávaný ekonomický efekt. K tomu jsou vám připraveni pomoci obchodní zástupci, které většinou znáte z minulých let, i celý tým spolupracující na vývoji a výrobě přípravků.