Novinky

 1. Vývoj nezastavíš ani v roce 2023

  Pro rok 2023 přicházíme s novou řadou stimulačních přípravků TE, která vychází z předchozích řad a je doplněná o novou látku epibrassinolid EPI- 24. V praxi to znamená lepší výsledky a větší přínos pro zemědělce, protože náklad na hektar zůstává stejný.

  Nová řada TE pro rok 2023
 2. Výsledky pokusů s přípravky TS 2015 - 2018

  V letech 2015 až 2018 probíhala řada pokusů s našimi přípravky a my bychom Vás rádi seznámili s jejich výsledky.

  Tabulky s výsledky pokusů
 3. Novinky v přípravcích pro rok 2019

  V roce 2019 zařazujeme do nabídky nový přípravek TS VIN, který byl vyvinut z dřívějších úspěšných přípravků. Zkoušky v praxi potvrdily jeho velký přínos pro zemědělce. TS VIN zrychluje růst rostlin, zlepšuje průběh kvetení a zrání a zvyšuje odolnost rostlin vůči suchu.

  Informace k TS VIN
 4. TS Osivo "nejlepší mezi nejlepšími"

  Výsledky z roku 2017 potvrzují výsledky z předchozích let nejen u obilovin, ale i u ostatních plodin (řepka, mák i kukuřice). Stimulační přípravek TS OSIVO se přidává při moření osiv a díky svému složení příznivě ovlivňuje start rostlin a jejich vývoj a tím i výnos. Jedná se o velmi levnou a účinnou stimulaci rostlin. Přítomnost aminokyselin, huminových látek, výtažků z mořských řas, syntetických auxinů, adaptogenních látek, makro i mikroprvků a stříbra dodává klíčícím rostlinám energii potřebnou pro start a počáteční růst a pomáhá doplnit základní stavební látky. Kompletní výsledky naleznete v přiloženém letáku.

  Celý text

  Ověřené účinky: posílení energie klíčení, spolehlivější vzcházení, stimulace růstu kořenů, lepší příjem vody a živin, vyšší počet odnoží, podpora fotosyntézy a podpora metabolismu rostlin.

 5. TS Osivo podzim 2017

  Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám nabídnout velice účinný stimulační a prostistresový přípravek TS OSIVO určený pro stimulaci osiv. Přípravek se přidává při moření osiv a je určen pro široké spektrum plodin. Pro podzimní setí je velice vhodný pro obilovina a řepku. Výsledky minullých třech let, kdy je přípravek na trhu, jsou velmi pozitivní a vedou ke zvýšení výnosu při nízkých nákladech. Informace o přípravku v přiloženém letáku

 6. Akční nabídka přípravků pro jaro 2017

  Pro naše stálé odběratele i nové zákazníky jsme připravili jarní slevovou nabídku, která vám nyní před zahájením sezóny pomůže snížit náklady na nákup přípravků TS. Nabídka platí do 31.3. 2017 pro české kraje, kde má výhradní zastoupení A-V Stimul s.r.o.

 7. Výsledky pokusů přípravků TS v letech 2015 a 2016

  V roce 2015 a 2016 byla založena řada pokusů s našimi přípravky aplikovaných v různých plodinách. Z pokusů je zřejmá vysoká efektivita přípravků TS a tím i vysoká návratnost vložených finančních prostředků. V praxi opět vynikal přípravek TS OSIVO, který se přidává při moření osiv a má velmi nízký náklad na 1 ha.

 8. Výsledky pokusů s přípravky TS

  V roce 2015 probíhala řada pokusů s našimi přípravky v odborných stanicích, ale i u zemědělců. Naše přípravky tak výrazně pomohly k rentabilitě výroby. Pokusy potvrzují velmi dobrou účinnost našich přípravků při pěstování širokého spektra plodin. Praxe tak potvrzuje účinnost našich přípravků a správně stanovenou metodiku jejich použití. V příloze jsou uvedeny výsledky z výzkumných stanic jak z České republiky, tak i z Polska. Velice dobré výsledky a vysoká rentabilita je zejména u TS OSIVO, které se přidává při moření osiva.

 9. Informace pro naše partnery a zákazníky

  Vážení obchodní partneři a zákazníci, na tomto místě bych vám chtěl poděkovat za zachování důvěry a přízně naší firmě, která se od roku 2003 snaží usnadnit nelehký život našich zemědělců. Již více než deset let zavádíme do zemědělské praxe výsledky výzkumů vědeckých odborníků, kteří s námi spolupracují. Skutečnost, že přípravky TRISOL FARM jsou na trhu žádané, potvrzuje správnost a užitečnost naší cesty. Jsme hrdi na to, že jsme česká firma, která se účastní posilování hospodářských aktivit naší země.

  Celý text

  Vážení obchodní partneři a zákazníci, na tomto místě bych vám chtěl poděkovat za zachování důvěry a přízně naší firmě, která se od roku 2003 snaží usnadnit nelehký život našich zemědělců. Již více než deset let zavádíme do zemědělské praxe výsledky výzkumů vědeckých odborníků, kteří s námi spolupracují. Skutečnost, že přípravky TRISOL FARM jsou na trhu žádané, potvrzuje správnost a užitečnost naší cesty. Jsme hrdi na to, že jsme česká firma, která se účastní posilování hospodářských aktivit naší země.

  Nicméně skutečnost je taková, že v případě stimulačních a protistresových přípravků pro zvýšení výnosů a kvality produkce zemědělských plodin je nutné dále šířit osvětu a informovanost českých, moravských i slovenských zemědělců. Rozhodli jsme se v podpořit obecné povědomí o nových možnostech v tomto oboru naší publikační činností. Jsme si vědomi toho, že právě zemědělci jsou ti, kdo živí celý národ a jsou to oni, kdo obhospodařují největší bohatství naší země, kterým je úrodná půda. Potěší nás vaše zpětné reakce a sdílení zkušeností. Pište nám na kontaktní adresu lochman@av-stimul.cz. Přeji vám úspěšnou sezónu 2015 a skvělé výsledky vaší práce.

  kolektiv A-V Stimul s.r.o.
  Anna Lochmanová a Ing. Václav Lochman

 10. Přípravek TS Osivo zvyšuje výnosy

  Pojistěte si svou úrodu před nepřízní počasí a chorobami.

  Přípravek TS OSIVO je určen především pro aplikaci na osivo formou společné aplikace s mořidlem nebo samostatné aplikace. Přítomnost aminokyselin, huminových látek, směsí syntetických auxinů, NPK, S, Mg, mikroprvků a ostatních složek poskytuje klíčícím rostlinám energii potřebnou pro počáteční růst a dodává jim základní stavební látky. Tím jsou rostliny odolnější vůči stresovým faktorům. Konečným výsledkem je pak vitální a dobře zapojený porost vytvářející podmínky pro dobrý výnos a tím vyšší ekonomický výsledek produkce.

  Celý text

  Proč mořit osivo ozimin přípravkem TS OSIVO ?
  Pojistěte si svou úrodu před nepřízní počasí a chorobami.

  Přípravek TS OSIVO je určen především pro aplikaci na osivo formou společné aplikace s mořidlem nebo samostatné aplikace. Přítomnost aminokyselin, huminových látek, směsí syntetických auxinů, NPK, S, Mg, mikroprvků a ostatních složek poskytuje klíčícím rostlinám energii potřebnou pro počáteční růst a dodává jim základní stavební látky. Tím jsou rostliny odolnější vůči stresovým faktorům. Konečným výsledkem je pak vitální a dobře zapojený porost vytvářející podmínky pro dobrý výnos a tím vyšší ekonomický výsledek produkce.

  Důležitým orgánem každé rostliny je kořen. Přávě ten rozhoduje o kvalitě budoucí úrody. Rostlina je složitý organismus, v němž v každém okamžiku probíhají složité procesy. Můžeme zde použít přirovnání k továrně plné výrobních procesů koordinovaných ředitelstvím. To v našem případě představuje právě kořen, který je „mozkem“ rostliny a orgánem zabezpečujícím:

  • dodávku živin a vody,
  • akumulaci zásobních látek,
  • řízení růstu a celkového vývoje rostliny.

  Dobrý kořen je předpokladem bohaté úrody!

  Neustálý koloběh živin, vody, asimilátů dodávaných kořenem a jeho „komunikace“ s nadzemní částí je zajišťuje vyvážený a dynamický vývoj rostlin (vytváření odnoží, větvení, atd.). Mohutnost kořenové soustavy (hloubka i šířka) rozhoduje o kvalitě čerpání živin z půdního prostoru. Více živin znamená akumulaci většího množství zásobních látek v kořenu. A to má například zásadní vliv na přezimování ozimin. Dobrý vývoj kořene v počáteční fázi růstu podporuje aplikace přípravku TS Osivo (viz následující srovnávací test).

  Porovnání ošetřeného a neošetřeného osiva

  Aplikací vícesložkového přípravku TS OSIVO se rostliny lépe vypořádají s nepříznivými vlivy počasí, které jsou nepředvídatelné. Mají větší šanci připravit se na zimu tak, aby ji úspěšně přežily. Zajištěním rychlejšího nárůstu biomasy (kořene s nadzemní částí) odpovídá tomu, jako by se prodloužilo vegetační období. To má význam hlavně při pozdějších termínech setí, protože dochází k vyrovnání časového znevýhodnění.

   

  Výhody použití přípravku TS OSIVO:

  Přípravek TS Osivo - trisol farm

  1. 1. Mísitelnost - přípravek TS OSIVO je mísitelný se všemi registrovanými mořidly.
  2. 2. Společná aplikace (TM) nepředstavuje žádné zvýšení nákladů.
  3. 3. Při použití přípravku s mořidlem nedochází k posunutí termínů aplikace.
  4. 4. Během praxe se tato metoda osvědčila kromě původních obilnin též u jiných zemědělských plodin (řepka, hlízovité plodiny, sazenice, atd.). Účinky se ukázaly na příznivých ekonomických výsledcích produkce.
  5. 5. Nízké náklady jsou dány cenou přípravku v přepočtu na 1 ha (do 100 Kč/ha). V případě řepky jsou náklady ještě nižší - v porovnání s celkovými náklady na založení úrody je cena aplikace zanedbatelná.

   

  Na rozmary počasí se můžeme připravit.

  Důležité je, že aplikací přípravku TS OSIVO získá pěstitel pojistku pro případ nepříznivého vývoje počasí na podzim, kdy se doslova rozhoduje o bytí a nebytí porostu. Již na podzim se vyvíjejí porosty s kořenovým systémem a rozvinutou nadzemní částí (odnože), které jsou dobře připraveny pro přezimování. To má samozřejmě velmi příznivý vliv na dobrý start a vývoj rostlin ve vegetačním období. Zemědělská praxe prokázala, že díky tomu se úroda zvýší o deset i více procent.

  Porovnání ošetřeného a neošetřeného osiva

  Závěr:

  Na základě mnoha provedených pokusů i konkrétních výsledků v zemědělské praxi je nezpochybnitelné, že aplikací přípravku TS OSIVO mohou pěstitelé své výnosy zvýšit. Zajímavý je především ekonomický přínos, tzn. poměr cena přípravku : hodnota navýšení úrody. Nicméně zásadním důvodem použití zmiňovaného přípravku je zejnéma zvýšená odolnost rostlin vůči klimatickým extrémům, čímž se snižují rizika spojená s pěstitelskou produkcí.

  Tabulka porovnání ošetřeného a neošetřeného osiva

  Text s použitím podkladu ing. Miloslava Mikla

 11. Nové produkty Trisol farm řady TS v sezóně 2015.

  S návratem stimulačních a protistresových přípravků značky Trisol uvádíme pro zemědělskou sezónu 2015 na trh čtyři novinky, které jsou výsledkem systematického vývoje. Jedná se o přípravky TS Licit, TS Samson, TS Silva a TS Medard. Každý z nich má specifické využití a věříme, že našim zemědělcům tak pomůžeme zlepšit ekonomickou bilanci jejich produkce. Zde jsou podrobnější charakteristiky našich novinek.

  Celý text

  S návratem stimulačních a protistresových přípravků značky Trisol uvádíme pro zemědělskou sezónu 2015 na trh čtyři novinky, které jsou výsledkem systematického vývoje. Jedná se o přípravky TS Licit, TS Samson, TS Silva a TS Medard. Každý z nich má specifické využití a věříme, že našim zemědělcům tak pomůžeme zlepšit ekonomickou bilanci jejich produkce. Zde jsou podrobnější charakteristiky našich novinek.

  TS LICIT - pro zeleň a zdravé listy

  Přípravek je určen pro podporu růstu širokolistých plodin a podporu růstu rostlin v období hlavního růstu. Kombinace huminových látek a aminokyselin s přítomností mořských řas a látek s citokyninovým účinkem umožňuje nárůst zelené hmoty rostlin. Přítomnost adaptogenních látek omezuje případné negativní vlivy vnějšího prostředí. Podrobnosti

  TS SAMSON - pro silný růst

  Přípravek je určen především pro podporu vývoje rostlin polních plodin a lesních kultur v období hlavního růstu. Přítomnost cukernatých složek dodává rostlinám energii, potřebnou pro růst, vysoký obsah aminokyselin dodává rostlinám základní stavební látky. Přítomnost protistresových látek a výtažku z mořských řas omezuje případné negativní vlivy vnějšího prostředí. Podrobnosti

  TS SILVA - univerzální ozdravný přípravek se stříbrem

  Přípravek podporuje růst a vývoj rostlin, polních plodin a lesních kultur v období celé vegetace. Používá se tam, kde je z hlediska možnosti napadení rostlin výhodné ozdravné působení stříbra. Přítomnost cukernatých a huminových složek dodává rostlinám energii, potřebnou pro růst, obsah aminokyselin dodává základní stavební látky. Přítomnost protistresových látek a výtažku z mořských řas omezuje případné negativní vlivy vnějšího prostředí. Podrobnosti

  TS MEDARD - adaptogen se smáčivým účinkem

  Přípravek podporuje vývoj rostlin polních plodin a lesních kultur v období celé vegetace. Vysoký obsah aminokyselin dodává rostlinám základní stavební látky. Přítomnost protistresových látek omezuje negativní vlivy vnějšího prostředí, zvláště při přísušku nebo výrazných výkyvech teplot. Podrobnosti

 12. Přípravek TS Osivo v ozimých a jarních obilninách

  Od konce roku 2014 jsou zpět na trhu přípravky s názvem TS (dříve Trisol), které vyrábí a distribuuje firma BEIDEA s.r.o. a DURST VJV s.r.o. se sídlem v Bolaticích poblíž Opavy. Výzkum a vývoj našich přípravků stále pokračuje a výsledkem našeho snažení je celá řada stimulátorů TS. Mezi nimi dominantní postavení má nepochybně přípravek TS OSIVO.

  Celý text

  Od konce roku 2014 jsou zpět na trhu přípravky s názvem TS (dříve Trisol), které vyrábí a distribuuje firma BEIDEA s.r.o. a DURST VJV s.r.o. se sídlem v Bolaticích poblíž Opavy. Výzkum a vývoj našich přípravků stále pokračuje a výsledkem našeho snažení je celá řada stimulátorů TS. Mezi nimi dominantní postavení má nepochybně přípravek TS OSIVO.

  Přípravek TS Osivo se přidává při moření osiva v dávce 0,5 l/tunu. Jedná se o stimulátor, který dopomáhá k lepšímu klíčení a vcházení semen, výsledkem je vyrovnanější porost s mohutnější kořenovou soustavou s vyšším obsahem sušiny. Pro ověření účinků tohoto přípravku byly založeny maloparcelkové pokusy na pšenici ozimé v zemědělských zkušebních ústavech v Rýmařově a Kujavách. Další pokusy na jarním ječmeni jsou plánovány ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze na pokusné stanici v Červeném Újezdě a také na pokusných plochách University Palackého v Olomouci.

  Metodika pokusu

  Pokus byl založen na parcelách o velikosti 10 m2, ve čtyřech opakováních. Na obou pokusných stanovištích byly provedeny odběry rostlin na podzim, byly provedeny také na jaře a parcely jsou také výnosově vyhodnoceny:

  Rýmařov - pšenice ozimá odrůda Magister Datum setí: 18.9.2014, počátek vzcházení: 29. 9. 2014, úplné vzejití: 1. 10. 2014
  Hodnocení odběrů - 16. 11. 2013 ve fázi BBCH 18

  Kujavy – pšenice ozimá odrůda Arkeos
  Datum setí: 7.10.2014 Počátek vzcházení: 15. 10. 2014 Úplné vzejití: 17.10.2014
  Hodnocení odběrů – 20. 11. 2014 ve fázi BBCH 13-21

  Výsledky:

  Hodnocení a závěr:

  Subjektivní pozorování pokusníka v Rýmařově: Při odběrech rostlin šly mořené rostliny hůře z půdy, jelikož byly lépe zakořeněny. U neošetřené kontroly šly rostliny při odběrech vytáhnout i bez pomoci nářadí k „vypichování“. Rozdíl mezi kontrolou a rostlinami ošetřenými před setím přípravkem TS Osivo byl na obou pokusných stanovištích patrný na první pohled, odběry a následná hodnocení pak toto tvrzení neomylně potvrdily. Jsem si vědoma, že výsledky na ozimé pšenici zcela neodpovídají tématu tohoto kompendia, ale pevně doufám, že budeme brzy moci uvést také první výsledky v jarním ječmeni, které budou neméně úspěšné a budou s výsledky v pšenici korespondovat.

  Zdroj

  ZZS Rýmařov – p. J. Konvalinková, ZZS Kujavy – ing. J. Šafář, ostatní k dispozici u autora.

 13. Aplikace přípravků TS na len

  Výnosové parametry LNU OLEJNÉHO po ošetření stimulačním přípravkem
  Ing. Marie Bjelková, Ph.D.; Ing. Miroslava Hájková

  Ve dnech 11. a 12. 12. 2014 jsme se zúčastnili konference „Prosperující olejniny“ s mezinárodní účastí, která se konala v aule ČZU v Praze a druhý den ve Větrném Jeníkově. Měli jsme možnost vyslechnout celou řadu zajímavých přednášek předních tuzemských i zahraničních kapacit, ve spolupráci s kolegyněmi z Agritec Šumperk (ing. Marie Bjelková a kol.) jsme publikovali ve sborníku příspěvek o vlivu našich přípravků na výnos a kvalitu semen lnu olejného.

  Celý text

  Výnosové parametry LNU OLEJNÉHO po ošetření stimulačním přípravkem

  Ing. Marie Bjelková, Ph.D.; Ing. Miroslava Hájková

  Ve dnech 11. a 12. 12. 2014 jsme se zúčastnili konference „Prosperující olejniny“ s mezinárodní účastí, která se konala v aule ČZU v Praze a druhý den ve Větrném Jeníkově. Měli jsme možnost vyslechnout celou řadu zajímavých přednášek předních tuzemských i zahraničních kapacit, ve spolupráci s kolegyněmi z Agritec Šumperk (ing. Marie Bjelková a kol.) jsme publikovali ve sborníku příspěvek o vlivu našich přípravků na výnos a kvalitu semen lnu olejného.

  Cílem následujícího výzkumu bylo zjistit vliv mimokořenové aplikace pomocného přípravku se stimulačním účinkem TRISOL Impuls na výnosové a kvalitativní parametry olejného lnu (Linum usitatissimum L.), odrůd Amon a Libra. Z hlediska výnosu semen byla zjištěna stimulace produkce u obou odrůd bez dalších negativních parametrů.

  Len olejný ošetřený přípravkem TS

  Úvod

  Len je jednou z nejstarších rostlinných kultur pěstovanou člověkem pro produkci vlákna a semen. Ještě v nedávné minulosti byly tyto dva produktové cíle zastřešovány lnem přadným, který vlivem restrukturalizačních změn přestal být jednou z dominantních komodit a jehož pěstování na území ČR bylo ukončeno. Současná produkce lněných semen vychází z pěstitelských ploch lnu olejného. I když agrotechnické požadavky olejného lnu nejsou náročné, je možné zvýšení ekonomického efektu této plodiny zlepšit například použitím vhodného přípravku se stimulačními a protistresovými účinky, který není zdrojem doplnění živin, ale může pozitivně ovlivnit fyziologické procesy probíhající v rostlinách.

  Materiál a metody

  V roce 2014 byl v podhůří Hrubého Jeseníku na lokalitě Vikýřovice sledován vliv mimokořenové stimulace na výnosové a kvalitativní parametry olejného lnu (Linum usitatissimum L.). Experiment byl založen systémem polního maloparcelkového pokusu o rozměru parcel 10 m2, ve čtyřech opakováních. Příprava pozemku na podzim roku 2013 spočívala v provedení podmítky (6.9.2013), po které byl pozemek 25.10.2013 zorán. Na jaře 2014 byl před předosevní přípravou proveden rozbor půdy na základní agrochemické ukazatele, uvedené v tabulce 1. Sledovanou plodinou byl olejný len, žlutosemenná odrůda Amon s nízkým obsahem kyseliny alfa-linolenové a hnědosemenná odrůda Libra s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové. Výsevní množství bylo 10 MKS a pokusné parcely byly dohnojeny dávkou dusíku (ledkem vápenatým) do 30 kg N.ha-1. Setí bylo provedeno v agrotechnickém termínu odpovídajícímu metodice pěstování olejného lnu. Ošetření stimulačním přípravkem TRISOL Impuls byla provedena ve čtyřech vývojových fázích růstu plodiny, viz. tabulka 2. TRISOL Impuls je pomocný rostlinný přípravek obsahující huminové látky, výtažek z mořských řas, mikroelementy B, Mo, Cu, směs auxinů, protistresové látky a látky podporující nasazování květů a tvorbu postranních větví. 23.4.2014 byla provedena ochrana proti dřepčíku přípravkem Vaztak 10 EC v dávce 0,15 l.ha-1. Porost byl 21.5.2014 (postemergentně) ošetřen herbicidy v kombinaci Glean 75 WG v dávce 12 g.ha-1 a Basagran Super v dávce 1,5 l.ha-1 proti dvouděložným plevelům. 30.5.2014 následovalo ošetření přípravkem Targa Super 5 EC proti jednoděložným plevelům, v dávce 2,5 l.ha-1. Sklizeň olejného lnu proběhla maloparcelním sklízečem Wintersteiger v termínu 8.8.2014. Analýza obsahu oleje v semeni byla provedena dle interní metodiky, založené na normě ČSN EN ISO 659:„Olejnatá semena – Stanovení obsahu oleje“. Metodika je validovaná s pravidelnou účastí mezilaboratorního porovnání, pořádanou ÚKZÚZ. Analýza poměrového zastoupení mastných kyselin byla stanovena podle normy ČSN EN ISO 5508: „Analýza methylesterů MK plynovou chromatografií“.

  Hodnocení přírodních podmínek stanoviště Šumperk - Vikýřovice

  Pokusné stanoviště Šumperk - Vikýřovice se nachází v nadmořské výšce 330 m n.m., klimatický region: B8; půdotvorný substrát: svororuly; Ap (0 – 50 cm) – orniční horizont, barva tmavě hnědá za vlhka, silně ulehlá, lístková struktura, hlinitý půdní druh, bez skeletu, vlahá; El – eluviální, luvický horizont, není samostatně vyčleněn, je součástí ornice, což je způsobeno zpracováním půdy. Lokalita spadá do bramborářské výrobní oblasti se středně těžkými půdami typu oglejené luvizemě s půdotvorným substrátem svahových hlín. Podle agroklimatického členění, spadá lokalita do makrooblasti mírně teplé, oblasti poměrně mírně teplé, podoblasti převážně vlhké, okrsku s převážně chladnými zimami.

  Ošetření lnu olejného přípravkem TS Ošetření lnu olejného přípravkem TS

  Výsledky

  Jak ukazuje stav povětrnostních podmínek v tabulce 3, vykazoval jejich průběh na lokalitě Vikýřovice stresový faktor z pohledu nedostatku srážek v průběhu celé vegetace. V případě olejného lnu byl pozitivním faktorem přísun srážek v období fáze rychlého růstu, kdy mohly být efektivně využity rostlině přístupné živiny a to se následně odrazilo i na výnosovém výkonu. Rok 2014 byl obecně z dlouhodobého výkonového sledování z jednotky plochy nejvýnosnější. V případě vzájemného posouzení výnosu semen obou odrůd byl vyšší efekt testovaného přípravku zjištěn u odrůdy Libra, a jak ukazuje tabulka 4, činil až 106,4 % oproti kontrole. U odrůdy Amon bylo dosaženo maximálně 104% nárůstu semenné produkce oproti kontrole. U varianty aplikace testovaného pomocného stimulačního přípravku současně s insekticidním přípravkem ve fázi vzcházení a v dávce 0,3 l.ha-1 nebyl potvrzen zlepšující efekt vyššího výnosu semen, což mohlo být způsobeno nejen nižším množstvím stimulačního přípravku oproti následujícím variantám, ale také velmi malou listovou plochou rostlin úzce související s meziřádkovým nezapojením sledované plodiny, kdy určitá část roztoku byla aplikována na půdu a nemohla tak být rostlinami plně využita (graf 1). Vizuální hodnocení porostu také prokázalo lepší vývoj tobolek z posledních květů, které v kontrolní variantě zůstaly nevyvinuté a většinou bez semen. Toto zjištění korespondovalo i se schopností rostlin mírně prodloužit dobu olistění stonku v ošetřených variantách, aplikovaných především v pozdnějších fázích růstu. V případě posouzení napadení rostlin chorobami nebyl zaznamenán u ošetřených variant jejich průkazný výskyt oproti kontrole, ale je nutné podotknout, že vegetační období roku 2014 se pro porosty olejného lnu vyznačovalo velmi nízkým tlakem chorob. U ošetřených variant byl zjištěn mírný, ale statisticky neprůkazný nárůst hmotnosti tisíce semen (HTS). Obsah oleje v semenech vykazoval u některých ošetřených variant mírně snižující trend, ale s neprůkazným efektem z pohledu statistického hodnocení. Obsah mastných kyselin může být významně ovlivňován klimatickými podmínkami, především teplotou při dozrávání semen. Při vyšších teplotách je obsah kyseliny olejové nižší, u kyseliny alfa-linolenové je tomu naopak. Námi zjištěné obsahy kyselin palmitové a olejové naměřené u jednotlivých variant byly meziodrůdově mírně variabilní.

  Pro další hodnocení kvality semen z osivářského hlediska bylo provedeno hodnocení jeho vitality prostřednictvím testu energie klíčení, kdy získané výsledky u ošetřených variant prokázaly mírný, statisticky neprůkazný nárůst oproti kontrole.

  Ošetření lnu olejného přípravkem TS Ošetření lnu olejného přípravkem TS Ošetření lnu olejného přípravkem TS

  Závěr

  Zvýšená produkce semen olejného lnu z jednotky plochy po ošetření stimulačním přípravkem TRISOL Impuls ukazuje na možnost jeho využití v běžné pěstitelské praxi. Vyšší dávka přípravku (0,5 l.ha-1), aplikovaná ve fázích 10 – 20 listů až rychlého růstu oproti ostatním variantám, vykazuje zlepšující efekt pro výnosové parametry, z čehož následně vyplývá toto doporučení i pro provozní porosty olejného lnu.

  Dedikace:

  Publikace byla zpracována na základě výsledků projektů LH12226 a LD11053 podporovaných MŠMT České republiky.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vliv pomocného rostlinného přípravku na výnosové parametry semen a obsah vybraných mikroprvků v olejném lnu.

  Bjelková Marie, Větrovcová Martina, Hájková Miroslava

  Olejný len je z pohledu světových olejnin starou plodinou pěstovanou pro semena. Ovšem dějiny pěstování olejného lnu v České republice sahají pouze do roku 1989. Olejný len je z pohledu nároků na živiny relativně nenáročnou plodinou, ale i v průběhu jeho vegetace mohou vzniknout stresové podmínky, které následně ovlivní výnos hlavního produktu, semen, ale také mohou ovlivnit jeho následnou kvalitu. Přebytek nebo deficience některých živin může způsobit nadměrný nebo zakrnělý růst s následnou náchylností rostlin k různým stresům. Z dostupné literatury převládá značná rozporuplnost ve vztahu k optimální výživě olejného lnu (Hocking et al., 1995, Franzen, 2004, Sánchez et al., 1999) nebo v interpretaci vzájemného vztahu makroprvků a mikroprvků. Možností, jak případně ovlivnit nepříznivý dopad vnějších stresových podmínek je využití pomocných rostlinných přípravků. Pomocné rostlinné přípravky pomáhají zlepšit životní prostředí rostlin, případně jsou schopny ovlivnit jejich metabolismus ve prospěch vyššího využívání množství živin k tvorbě výnosu. Jejich předností jsou velmi nízké aplikační koncentrace.

  Výzkum sledoval vliv mimokořenové aplikace pomocného rostlinného přípravku se stimulačním účinkem TS IMPULS na výnosové a kvalitativní parametry olejného lnu (Linum usitatissimum L.), odrůd Amon, Raciol, Kaolin a Natural. Testovaný rostlinný přípravek zvýšil výnos semen u všech studovaných odrůd o 1 až 11 % oproti kontrole. Obsah oleje v semenech olejného lnu vykazoval u ošetřených variant mírně snižující trend u odrůd Amon, Natural a Kaolin. Použití pomocného rostlinného přípravku TS IMPULS prokázalo pozitivní vliv na zvýšení obsahu kyseliny alfa-linolenové u klasických odrůd olejných lnů.

  Materiál a metody

  V podhůří Hrubého Jeseníku na lokalitě Vikýřovice byl sledován vliv mimokořenové stimulace na výnosové a kvalitativní parametry olejného lnu (Linum usitatissimum L.). Experiment byl založen systémem polního maloparcelkového pokusu o rozměru parcel 10 m2, ve čtyřech opakováních. Příprava pozemku spočívala v provedení podmítky a následně podzimní orbě. V jarním termínu před předosevní přípravou byl proveden rozbor půdy na základní agrochemické ukazatele, uvedené v tabulce 1 a následně byla provedena předosevní příprava pozemku. Sledovanou plodinou byl olejný len, žlutosemenná odrůda Amon s nízkým obsahem kyseliny alfa-linolenové a hnědosemenná odrůda Kaolin a Natural s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové a žlutosemenná odrůda Raciol se středním obsahem kyseliny alfa-linolenové (tabulka 2). Výsevní množství bylo 10 MKS a pokusné parcely byly dohnojeny dávkou dusíku (ledkem vápenatým) do 30 kg N.ha-1. Setí bylo provedeno v agrotechnickém termínu odpovídajícímu metodice pěstování olejného lnu. Ošetření stimulačním přípravkem TRISOL Impuls byla provedena ve vývojové fázi rychlého růstu plodiny (BBCH 19), viz. tabulka 3. TRISOL Impuls je charakterizován jako pomocný rostlinný přípravek obsahující huminové látky, výtažek z mořských řas, mikroelementy B, Mo, Cu, směs auxinů, protistresové látky a látky podporující nasazování květů a tvorbu postranních větví. Po vzejití byly porosty ošetřeny proti dřepčíkům přípravkem Vaztak 10 EC v dávce 0,15 l.ha-1. Porost byl (postemergentně) ošetřen herbicidy v kombinaci Glean 75 WG v dávce 12 g.ha-1 a Basagran Super v dávce 1,5 l.ha-1 proti dvouděložným plevelům. Proti jednoděložným plevelům byly porosty ošetřeny přípravkem Targa Super 5 EC, v dávce 2,5 l.ha-1. Sklizeň olejného lnu proběhla maloparcelním sklízečem Wintersteiger ve fázi plné zralosti semen. Analýza obsahu oleje v semenech byla provedena dle interní metodiky, založené na normě ČSN EN ISO 659:„Olejnatá semena – Stanovení obsahu oleje“. Metodika je validovaná s pravidelnou účastí mezilaboratorního porovnání, pořádanou ÚKZÚZ. Analýza poměrového zastoupení mastných kyselin byla stanovena podle normy ČSN EN ISO 5508: „Analýza methylesterů MK plynovou chromatografií“. Vzorky byly po semletí a homogenizaci analyzovány na obsah mikroelementů (Cd, Pb, Zn, Co, Cu, Mo, Se). Mikroprvky byly stanoveny na AAS dle metodiky pro analýzu rostlinného materiálu (Zbíral a kol. 2005). Před vlastním stanovením mikroprvků byly vzorky rostlinného materiálu o určité hmotnosti (0,25-0,5 g podle typu matrice) rozloženy v 65% HNO3 (5 ml) a 30% H2O2 (1 ml) s využitím mikrovlnného zařízení s uzavřeným systémem rozkladu Milestone ETHOS D. Byl použit rozkladný program pro zemědělské vzorky doporučený výrobcem. Výsledný bezbarvý mineralizát byl doplněn demineralizovanou vodou v odměrné baňce na objem 25 ml. V připravených mineralizátech byly stanoveny kadmium a olovo metodou elektrotermické atomové absorpční spektrometrie (ETAAS), zinek metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie. Všechna měření byla provedena na přístroji SOLLAR M (UNICAM) se Zemanovskou a QuadLine (D2) korekcí pozadí dle jednotného pracovního postupu ÚKZÚZ Brno. Výsledná data byla statisticky zpracována pomocí statistického balíku programu Statistica 12.1, metodou analýzy variance s následným LSD testem - mnohonásobného porovnávání.

  Ošetření lnu olejného přípravkem TS

  Výsledky a diskuse

  Získané výsledky jsou prezentovány graficky a tabulkově. Při posuzování schopnosti tvorby výnosu byl u všech odrůd zjištěn zvýšený výnosový potenciál u ošetřených variant (graf 1) s průkaznou diferencí u odrůdy Natural s rozdílem vůči kontrole rovnající se 111 %. Výnos semen u odrůdy Amon byl v ošetřené variantě na 102 %, u odrůdy Kaolin na 103 % a u odrůdy Raciol na 101 % vůči kontrolám. Obsah oleje v semenech olejného lnu vykazoval u ošetřené varianty mírně snižující trend u odrůd Amon, Natural a Kaolin, s neprůkazným efektem z pohledu statistického hodnocení u odrůdy Raciol. Výsledky těchto analýz prokázaly, že rozpětí obsahu oleje kolísalo od 38,5 % do 43,1 %. Zjištěné obsahy sledovaných mastných kyselin naměřené u jednotlivých variant, byly meziodrůdově mírně variabilní. Obsah mastných kyselin palmitové a olejové byl při komplexním hodnocení v nižším obsahu u ošetřené varianty oproti kontrole, ale v rámci odrůd vykazoval určitou variabilitu. Naopak obsah kyseliny stearové byl u všech odrůd vyšší u ošetřené varianty. Obsah kyseliny linolové u odrůdy Amon vykazoval trend zvýšeného obsahu u ošetřené varianty oproti kontrole. Podobně u této kyseliny reagovala také odrůda Raciol. Naopak klasické, vysokolinolenové odrůdy Kaolin a Natural reagovaly u ošetřené varianty snížením celkového obsahu kyseliny linolové (o 4,7 a 4,1 %) oproti kontrole a naopak zvýšením obsahu kyseliny alfa-linolenové o 0,9 a 3,8 % v rámci ošetřené varianty (tabulka 4). U olejného lnu, odrůd Amon, Kaolin, Natural a Raciol byl prováděn analytický rozbor hlavního sklizňového produktu semen na obsah mikroprvků (Zn, Co, Cu, Cd, Pb, Mo, Se, Fe). Průměrné obsahy vybraných mikroprvků (MiE) jsou uvedeny v tabulce 5. Trend akumulace sledovaných mikroprvků byl v semeni olejného lnu u kontrolní varianty následující: Fe>Zn>Cu>Se>Pb >Cd>Mo>Co a u ošetřené varianty vykazoval podobnou tendenci mimo Cd a Mo (Fe>Zn>Cu>Se>Pb>Mo>Cd >Co). U ošetřených variant bez ohledu na odrůdu byl zjištěn nižší obsah Zn, Cd, Co a Se (99; 81; 72 a 82 %) oproti kontrole a opačný trend vykazovaly MiE Cu, Fe, Pb a Mo (102; 101; 118 a 167 %). Statisticky významné rozdíly mezi ošetřenou variantou a kontrolou bez ohledu na odrůdu byly prokázány u obsahu Cd, Pb, Co a Mo. Jak ukazuje tabulka 5, byl příjem MiE jednotlivými odrůdami průkazně variabilní mimo Cd a Co. U ošetřených variant byla zjištěna průkazná vyšší kumulace Mo a Se v semenech odrůd olejných lnů.

  Ošetření lnu olejného přípravkem TS Ošetření lnu olejného přípravkem TS

  Závěr

  Byl zjištěn příznivý vliv pomocného rostlinného přípravku jednak na výnos semen olejného lnu až o 11 % a také u odrůd s geneticky vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové na zvýšení jejího obsahu v oleji o 0,9 a 3,8 %. Ze získaných výsledků lze konstatovat, že dobrá zásoba živin v půdě společně s aplikací pomocného rostlinného přípravku Trisol Impuls může pozitivně stimulovat vývoj rostlin a zvýšit výnos semen u odrůd olejného lnu a současně zvýšit kumulaci některých žádaných MiE, molybdenu a selenu.

  Použitá literatura

  HAMDI, H. IBRAHIM, M. E. AND FODA, S. A.: Fertilization of flax for oil and fiber production. United Arab Republic. J. Soil. Sci. 11, 174-185, 1971.

  HOCKING, P.J.: Critical nitrate-nitrogen and total nitrogen concentrations for vegetative growth and seed yield of Linola (edible-oil linseed) as affected by plant age. Aus. J. Exp. Agric.1995.

  FRANZEN, D.: Fertilizing flax in North Dakota. North Dakota Agricultural Experimental Station, Extension Service SF-717, 2004. SÁNCHEZ, G.E., and FLORES, C.C.: Fertilización nitrogenada en el cultivo del lino oleaginoso (Linum usitatissimum L.). Efectos sobre el rendimiento y sus componentes. Invest. Agr. Prod. Prot. Veg. 14 (3):476-481, 1999. ZBÍRAL, J.: Analýza rostlinného materiálu (jednotné pracovní postupy). ÚKZÚZ Brno, 192 s. 2005.

 14. Ošetření máku přípravky TS

  Vliv ošetření osiva na výnos máku setého.
  Kuchtová Perla, Hodoval Jan, Hájková Miroslava, Míča Luděk

  Podmínkou pěstitelského úspěchu je kvalitní osivo máku. Pěstitelé zpravidla vysévají až pětinásobek množství osiva postačujícího k založení porostu s optimální hustotou (50-60 rostlin/m2). Jedním z důvodů jsou i nevyzrálá, případně chorobami napadená semena, jejichž biologická hodnota mohla být snížena díky mechanizované sklizni a podmínkám skladování. Protože je mák plodinou s vyšším rizikem přenosu a rozvoje chorob kontaminovaným osivem, bývají úpravy a ošetření semen určených k výsevu spojovány s očekáváním v podobě zdravějšího porostu a vyššího výnosu.

  Celý text

  Vliv ošetření osiva na výnos máku setého.

  Kuchtová Perla, Hodoval Jan, Hájková Miroslava, Míča Luděk

  Podmínkou pěstitelského úspěchu je kvalitní osivo máku. Pěstitelé zpravidla vysévají až pětinásobek množství osiva postačujícího k založení porostu s optimální hustotou (50-60 rostlin/m2). Jedním z důvodů jsou i nevyzrálá, případně chorobami napadená semena, jejichž biologická hodnota mohla být snížena díky mechanizované sklizni a podmínkám skladování. Protože je mák plodinou s vyšším rizikem přenosu a rozvoje chorob kontaminovaným osivem, bývají úpravy a ošetření semen určených k výsevu spojovány s očekáváním v podobě zdravějšího porostu a vyššího výnosu.

  Založení a vedení pokusu

  Pokus byl založen na provozní ploše v Počáplech. Předplodinou byl jarní ječmen. Před příchodem zimy byl pozemek zorán na hloubku 20 cm. Po přípravě půdy kompaktorem (2 dny před setím) následoval výsev secím strojem Pneusej MSh. Výsevek činil 2 kg/ha. meziřádková vzdálenost 12,5 cm. V pokusu bylo užito komerční osivo odrůdy Major ošetřené před setím přípravky TS SILVA, TS OSIVO a Gliorex, samostatně i v kombinaci (tab. 1), v dávkách doporučených výrobcem přípravku. Každá varianta byla seta na 2 záběry secího stroje (4 m). Celková výměra pokusného pole byla 0,6 ha, na variantu tak připadalo cca 0,1 ha. K přihnojení před setím a během dlouživého růstu byl použit ledek amonný s vápencem v dávkách: 0,2 a 0,1 t/ha (55, respektive 27,5 kg N/ha). K ošetření proti výskytu plevelů byly preemergetně užity herbicidní přípravky Lentipur (1 l/ha) s Commandem (0,1 l/ha), postemergentně pak Laudis (2 l/ha). Ve fázi 4-6 pravých listů byl užit přípravek Nurelle (0,6 l/ha) k regulaci výskytu krytonosce kořenového. Fungicidní přípravky použity nebyly. Během vegetace probíhala standardní agrobiologická kontrola. Sledován byl počet rostlin na m2, zdravotní stav, výskyt plevelů, chorob a škůdců. Mechanizovaná sklizeň celého porostu proběhla 15. 8. 2014.

  Před mechanizovanou sklizní (12. 8. 2018) bylo odebráno po 3 x 30 rostlinách z každého variantního bloku ke stanovení základních parametrů výnosu a zdravotního stavu. Odebírány byly rostliny po sobě následující v běžném řádku. Byl stanoven počet rostlin na m2 a počet makovic na rostlině. Tobolky byly ručně olámány vyklepány. Sledována byla míra napadení makovic chorobami a škůdci, HTS, hmotnost semen a makoviny. Počátkem listopadu byla stanovena klíčivost získaných vzorků jednotlivých variant.

  Výsledky a diskuse

  Údaj o počtu makovic na rostlinu odpovídá průměrnému počtu rostlin na jednotku plochy. V podstatě obecně platí, že v řidším porostu je habitus rostlin robustnější a lze konstatovat vyšší počet makovic na rostlině. S odkazem na tab. 1, zajímavým se jeví údaj o HTS, kde nejvyšších hodnot v rámci hodnoceného souboru dosáhly varianty 2 a 3 (TS SILVA a TRISOL OSIVO: 0,572, respektive 0,570 g) následované variantou 5 (kombinace přípravku Gliorex s přípravkem TRISOL SILVA: 0,562 g). Nejhorší variantou byla v tomto případě kontrola (0,542 g). S ohledem na skutečnost, že HTS je konzervativním údajem, jsou relativně výrazné rozdíly dosažených hodnot zvláštní.

  Nejvyšší přepočítaný výnos (2,43 t/ha) byl zaznamenán u varianty 4 (Gliorex), druhý nejvyšší pak u kombinace ošetření osiva Gliorexem a TS OSIVO (var. 6, 2,27 t/ha) a v pořadí třetího nejvyššího výnosu (2,27 t/ha) bylo dosaženo u kombinace Gliorexu s TS SILVA (tab. 1). Nejnižší výnos jsme zaznamenali u kontrolní varianty (1,37 t/ha) Při hodnocení výsledků je nutné vzít v úvahu, že v případě údajů o výnosu se u všech variant jedná o výnos přepočítaný ze stanovených průměrů výnosových parametrů. Jistě je však zajímavým zjištění, že v případě ručního vyklepávání je možné dosáhnout téměř 4 násobku (3,73 v průměru všech variant) výnosu dosaženého mechanizovanou sklizní. Ztráta semen v našem konkrétním případě dosahuje 73 %. Podle grafu 1, nejvyšší průměrná hmotnost semen na jednu makovici byla zjištěna u varianty 4 (osivo ošetřené Gliorexem). Druhá nejvyšší hmotnost semen pak byla zaznamenána u varianty 3 (TS OSIVO) a třetí u kombinace Gliorexu s TS OSIVO (var. 6). Nejhorší variantou byla kontrola.

  Obtížnějšími, pokud jde o komentář a vysvětlení, se jeví výsledky zkoušek klíčivosti (graf 2), kde použití Gliorexu samostatně i v kombinacích jakoby vedlo v našem pokusu ke snížení počtu zdravých klíčenců a nárůstu počtu jedinců napadených přenosnými chorobami (Helmintosporióza). U Gliorexu bylo dosaženo pouhých 49,3 % zdravých klíčenců, u kombinace Gliorexu s TS SILVA pak 55,3 % a u kombinace s TS OSIVO 62,7 %.

  Průměrná hmotnost semen (g) a makoviny (g) jedné makovice.

  V tomto ohledu si nejlépe vedla varianta TS OSIVO (76,7 % zdravých klíčenců) následována TS SILVA (74 %) a kontrolou (bez ošetření osiva, 70 %).

  Závěry a doporučení

  V jednoletém pokusu s ošetřením osiva jarního máku vybranými přípravky a jejich kombinacemi nejlepších průměrných výsledků bylo dosaženo:

  1. Pokud jde o HTS, u varianty, kde osivo bylo ošetřeno přípravkem TS SILVA
  2. Z hlediska výnosů, u varianty s osivem ošetřeným přípravkem Gliorex
  3. S přihlédnutím k počtu zdravých klíčenců, u varianty s osivem ošetřeným TS OSIVO

  Je zřejmé, že jednoleté výsledky nemohou být vykládány jednoznačně pro volbu možného ošetření semen s cílem zvýšit odolnost rostlin a zajistit dosažení odpovídajícího výnosu, mohou se však stát vodítkem pro další zkoušení účinnosti zmíněných přípravků a jejich praktické využití.

  Výsledky zkoušky klíčivosti sklizených semen

  Kontaktní adresy:

  Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.,
  Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Kamýcká 1, 165 21 Praha 6

  Ing. Miroslava Hájková,
  BEIDEA, s.r.o., 1.máje 32, 74723 Bolatice, Česká republika.