TE Impuls - rostlinný biostimulant


CHARAKTERISTIKA:

TE IMPULS je směsný kapalný biostimulant s protistresovým a zároveň s nejsilnějším auxinovým účinkem. Je určen pro aplikaci na list v počátku vývoje rostlin nebo pro regeneraci po poškození rostlin. Podporuje tvorbu kořenové soustavy, výrazně snižuje stres rostlin, podporuje růst rostlin a zvyšuje výnos.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.22
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky z leonarditu a jejich soli v sušině v % min. 40
Brassinolidy min. 4 µg/kg
Auxiny min. 400 mg/kg
Hodnota pH5-6

TE IMPULS dále obsahuje směs smáčivé látky, extrakt z řas, melasové výpalky, mikroprvky a ionty kovů Cu, Zn.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

TE IMPULS přípravek je určen pro široký okruh rostlin v raných stádiích zvláště pro řepku, mák, slunečnici, kukučici, cukrovku, obilí, sóju.
Dávka: 0,2 l/ha v min. 60 l vody nebo hnojiva

okruh rostlin TE IMPULS