TE OSIVO - rostlinný biostimulant


CHARAKTERISTIKA:

TE OSIVO je směsný kapalný biostimulant určený pro aplikaci na osivo, jako přídavek k osivu. Obsahuje nejsilnější protistresovou stimulaci. Podporuje klíčení rostlin a tvorbu kořenové soustavy, podporuje růst rostlin a zvyšuje výnos.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.25
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky z leonarditu a jejich soli v sušině v % min. 40
Brassinolidy min. 8 µg/kg
Auxiny min. 120 mg/kg
Cytokininy min.10 mg/kg

TE OSIVO dále obsahuje smáčivé látky, látky podporující klíčení, extrakt z řas, melasové výpalky, mikroprvky a ionty kovů Cu, Zn.


DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek TE OSIVO je určen pro široký okruh rostlin ve všech stádiích vývoje především pro řepku, mák, brambory, cukrovku, cibuli, chmel.
Dávka je obvykle 0,2 l/ha v min. 60 l vody nebo hnojiva. Při kombinaci s jinými přípravky doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti. Aplikace se provádí max 12 hodin po smísení.

Doporučené dávkování TS SILVA