TE LICIT - rostlinný biostimulant


CHARAKTERISTIKA:

TE LICIT je směsný kapalný biostimulant určený pro aplikaci na osivo, jako přídavek k osivu. Obsahuje nejsilnější protistresovou stimulaci. Podporuje klíčení rostlin a tvorbu kořenové soustavy, podporuje růst rostlin a zvyšuje výnos.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.22
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky z leonarditu a jejich soli v sušině v % min. 40
Brassinolidy min. 4 µg/kg
Cytokininy min.150 mg/kg
Hodnota pH5-6

TE LICIT dále obsahuje smáčivé látky, extrakt z řas, melasové výpalky, mikroprvky a ionty kovů Cu, Zn.


DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek TE LICIT je určen pro široký okruh rostlin během vegetačního období zvláště pro brambory, kukuřici, cukrovku, chmel.
Dávka je obvykle 0,2 l/ha v min. 60 l vody nebo hnojiva. Při kombinaci s jinými přípravky doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti. Aplikace se provádí max 12 hodin po smísení.

okruh rostlin TE LICIT