TE SILVA - rostlinný biostimulant


CHARAKTERISTIKA:

TE SILVA je směsný kapalný biostimulant určený pro aplikaci na list ve všech stádiích vývoje rostlin kombinující protistresovou ochranu se stimulačním účinkem doplněnou o účinky sirného komplexu stříbra. Použití je hlavně tam, kde je předpoklad tlaku plísní a chorob. Podporuje růst rostlin a zvyšuje výnos.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.22
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky z leonarditu a jejich soli v sušině v % min. 40
Brassinolidy min. 4 µg/kg
Auxiny min. 40 mg/kg
Cytokininy 5 mg/kg

TE SILVA dále obsahuje smáčivé látky, extrakt z řas, melasové výpalky, mikroprvky a ionty kovů Cu, Zn a Ag.


DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek TS SILVA je určen pro široký okruh rostlin ve všech stádiích vývoje především pro řepku, mák, brambory, cukrovku, cibuli, chmel.
Dávka je obvykle 0,2 l/ha v min. 60 l vody nebo hnojiva. Při kombinaci s jinými přípravky doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti. Aplikace se provádí max 12 hodin po smísení.

Doporučené dávkování TS SILVA