TE RELAX - rostlinný biostimulant


CHARAKTERISTIKA:

TE RELAX je směsný kapalný biostimulant s protistresovým a velmi mírným auxinovým účinkem. Je určen pro aplikaci na list rostlin pro regeneraci po zimě. Je určen pro podporu růstu rostlin hlavně v počátečních fázích růstu, ale i v pozdějších fázích růstu. Velmi dobře podporuje růst rostlin a zvyšuje výnos.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.22
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky z leonarditu a jejich soli v sušině v % min. 40
Brassinolidy min. 4 µg/kg
Auxiny min. 15 mg/kg
Hodnota pH5-6

TE RELAX dále obsahuje smáčivé látky, extrakt z řas, melasové výpalky, mikroprvky a ionty kovů Cu, Zn.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

TE RELAX je přípravek určený pro široký okruh rostlin v počátku růstu, ale i v pozdějších fázích růstu. Velmi dobré výsledky jsou u následujících rostlin: pšenice, ječmen, oves, cukrovka, chmel.
Dávka: 0,2 l/ha v min. 60 l vody nebo hnojiva
Při kombinaci s jinými přípravky je vhodné provést zkoušku mísitelnosti. Aplikace se provádí maximálně 12 hodin po smísení.

okruh rostlin TE RELAX