TS Eva - lepší příjem živin, podpora růstu


CHARAKTERISTIKA:

TS EVA je určen k foliární aplikaci pro celkový a vyvážený rozvoj rostlin. Může se použít během celé vegetace u širokého spektra rostlin. Velice vhodný pro jarní regeneraci ozimů.



CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.22
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky a jejich soli v % min.13
Hodnota pH7-9

TS EVA dále obsahuje e fytohormony, aminokyseliny, adaptogenní látky, výtažky z mořských řas a prvky N, Fe, Mg, Zn, Mn, Cu ve formě síranové nebo v chelátové.


ÚČINKY:

  • díky vysokému obsahu huminových látek podporuje lepší příjem živin a tím pomáhá růstu rostlin
  • podporuje tvorbu bohatého kořenového systému
  • podporuje růst i v nepříznivých podmínkách
  • zlepšuje odolnost proti chorobám a stresům
  • zvyšuje tvorbu chlorofylu a výkon fotosyntézy

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek TS EVA je určen pro všechny plodiny a zejména pro jarní regeneraci. Nárůst výnosů je za 6 let sledování.
Dávka je obvykle 0,5 l/ha, rozsah dávkování 0,4 - 0,6 l/ha

Doporučené dávkování TS EVA