TS Květa - kvetení a násadu plodů


CHARAKTERISTIKA:

TS KVĚTA je určen pro aplikaci postřikem pro zlepšení kvetení a pro kvalitnější plody. Použití je především před a v průběhu kvetení.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.25
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky a jejich soli v % min.10
Aminokyseliny v % min5
Hodnota pH7,5-9,5

TS KVĚTA dále obsahuje směs fytohormonů, výtažky z mořských řas, NPK vázané na aminokyseliny, adaptogenní látky, Mo, B a látky se smáčivým a lepivým účinkem.


ÚČINKY:

  • stimuluje a prodlužuje kvetení rostlin
  • zvyšuje násadu a velikost plodů
  • zvyšuje HTS
  • podporuje rovnoměrné dozrávání plodů
  • zlepšuje hospodaření rostlin s vodou
  • pomáhá rostlině lépe zvládat stresy
  • zlepšuje využitelnost N a příjem K a P
  • u jarního ječmene snižuje obsah N látek v zrně

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek TS KVĚTA má využití u plodin pěstovaných pro semeno. Výsledky z pokusů jsou za 6 let.
Dávka je obvykle 0,5 l/ha, rozsah 0,4 - 0,6 l/ha.

Doporučené dávkování TS KVĚTA