TS Sentinel - silná protistresová ochrana


CHARAKTERISTIKA:

TS SENTINEL je určen k odstranění stresu rostlin vzniklých od herbicidů, klimatických nebo půdních podmínek. Dále je výborný u obilovin po fázi metání, kdy udržuje a nadále rozvíjí kořenový systém.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.30
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Aminokyseliny v % min25
Hodnota pH7-9

TS SENTINEL dále obsahuje výtažky z mořských řas, adaptogeny, B, Mo pro zlepšení příjmu souběžně dodávaného N, Fe v chelátové formě, Zn, Mn, Cu v síranové formě a S vázaných v aminokyselinách.


ÚČINKY:

  • zvyšuje odolnost rostlin vůči stresům (chlad, sucho, herbicidní zásah)
  • zvyšuje odolnost vůči nepříznivým vlivům (zasolení, zamokření půd)
  • podporuje růst a příjem živin a vody
  • má vliv na rozvoj kořenového systému ve vyšších fázích růstu
  • zvyšuje práh tolerance k chorobám
  • příznivě ovlivňuje nitrid a nitrátreduktázu (vyšší N)

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek TS SENTINEL použijeme u plodin, kde je stres a velké využití má u cukrovky a obilovin. Výsledky za 6 let.
Dávka je 0,25 l/ha a rozmezí je 0,2- 0,3 l/ha

Doporučené dávkování TS SENTINEL